Tilbake
08.09.2010 10:28:38

FIN ROLIG ORDFØRERTUR I CITTASLOW LØYPA

Tirsdag kveld møtte 12 personer opp for å gå Cittaslow løypa i Sokndal sammen med ordfører Dag Sørensen.
Gudmund Holmen guidet oss igjennom løypa med eldre og nyere historie.


Turen starter ved Sokndal kirke videre forbi Sokndalshallen, her fra fulgte vi den gamle kirkeveien opp Fardal. På stien opp mot Rosland kommer vi til fallossteienen Gygro.

Rett etter Gygro er det en sti som fører inn til Hustupto 

Oppe på Rosland er det skiltet til Roslandsguden.  På Rosland er det noen flotte kulturminner fra Jernaldertida. Her er et horg med autentisk offeralter i stein, samt kopi av et gudehode i stein og blotekar. Rundt dette horget fra Jernaldertida ligger det ulike kulturminner, slik som gravrøyser, boplasser og fallossteiner.

Fulgte veien videre ned mot Roslandsåna, som er demmet opp. Ved inntaksdemningen er det rasteplass med bord og benker. I vannet blomstret både hvite og røde vannliljer.

På vei nedover mot Lindland kraftstasjon, så vi noe lav, knall gult oppe i fjellveggen. Videre forbi Frøyland gravplass, krysset FV 44 og ned til Eik prestegård. (Prester, leilendinger og husmenn)

Så forsatte vi forbi Eikedal gravplass og inn på Blåfjellbanen, forbi skolen og helleristningene på Bø før turen gikk tilbake til kirka.

2004 © Dalane Friluftsråd